Hrvatski jezični portal

tȁft

tȁft m 〈N mn tàftovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N taft
G tafta
D taftu
A taft
V tafte
L taftu
I taftom
množina
N taftovi
G taftova
D taftovima
A taftove
V taftovi
L taftovima
I taftovima
Definicija
1. proizvodnjom najstarija svilena tkanina s Dalekog istoka (Kina, Japan)
2. uvriježen naziv za nekoliko tipičnih vrsta tafta različitog po izgledu [taft armir; taft ekose; taft fler]
3. vrsta tkanja
Etimologija
tal. taffeta tur. tafta ← perz. tāfte ← tāftah: svilena ili pamučna tkanina ≃ taftan: tkati, uvijati