Hrvatski jezični portal

tàhan

tàhan m

Definicija
reg. kulin. gusta tekućina dobivena mljevenjem sezamovih sjemenki
Sintagma
tahan-halva slastica, halva u koju je umiješan tahan
Etimologija
tur. tahan, tahin