Hrvatski jezični portal

Tadžikìstān

Tadžikìstān m 〈G Tadžikistána〉

Definicija
geogr. država u središnjoj Aziji, 143.100 km2, 5.359.000 stan., glavni grad Dušanbe