Hrvatski jezični portal

talìjānski

talìjānski pril.

Definicija
kao Talijani, na način Talijana