Hrvatski jezični portal

sȋt

sȋt m

Definicija
bot. rod jednogodišnjih i trajnih zeleni (Juncus) iz porodice Juncaceae, najčešće vezanih za vlažna staništa
Etimologija
nlat. sit