Hrvatski jezični portal

sizèrēn

sizèrēn m 〈G sizeréna〉

Definicija
1. pov. a. u feudalizmu gospodar zavisnih vazala; senior b. glavar poluzavisne ili potpuno samostalne države
2. pravn. država koja ima suverenitet nad drugom polusuverenom državom
Etimologija
fr. suzerain