Hrvatski jezični portal

Sfȉnga

Sfȉnga ž 〈G mn sfȋngā/-ī〉

Definicija
1. mit. dimorfno biće lavljega tijela i ženske glave; čest motiv u likovnoj umjetnosti, najpoznatija kraj piramida u Kairu; simbol mudrosti, tajnovitosti i snage [egipatska Sfinga]
2. (sfinga) pren. vrlo tajnovita, šutljiva osoba [šuti kao Sfinga]
Etimologija
grč. Sphígks