Hrvatski jezični portal

shell

shell (izg. šȅl) m

Definicija
inform. poseban program koji pomaže korisniku u komunikaciji s operativnim sustavom (npr. u radu s datotekama, grafičkim prikazom i dr.); ljuska
Etimologija
engl.