Hrvatski jezični portal

sȉgma

sȉgma ž

Definicija
1. lingv. osamnaesto slovo grčkog alfabeta
2. pov. u grčkom sustavu bilježenja brojeva oznaka za 200
3. razg. anat. sigmoidalni dio kolona (debelog crijeva)
Sintagma
sigma-čestice fiz. kem. vrlo nepostojane, najteže subatomske čestice s masom većom od mase nukleona; hiperoni
Etimologija
lat.grč. sȋgma