Hrvatski jezični portal

sȉmā2

sȉmā2 ž 〈G mn sȋmā〉

Definicija
arhit. pov. glineni ili mramorni žlijeb na antičkim hramovima, dekoriran plastičnim ili obojenim ornamentima
Etimologija
lat. sima