Hrvatski jezični portal

slȉka

slȉka ž 〈D L slȉci, G mn slȋkā〉

Izvedeni oblici
jednina
N slika
G slike
D slici
A sliku
V sliko
L slici
I slikom
množina
N slike
G slika
D slikama
A slike
V slike
L slikama
I slikama
Definicija
1. umjetničko djelo izrađeno u bojama, u dvije dimenzije na plošnoj podlozi (na platnu, papiru, drvu, staklu i sl.)
2. razg. a. fotografija [albumi za slike] b. prizor na TV ili filmskom ekranu [imati lošu sliku]
3. pren. a. izgled kakvog bića, predmeta ili predjela; prizor b. opis čega (u književnom djelu ili pričanju) c. prizor u izvedbi scenskog djela
Sintagma
slika elementa mat. (za funkciju f s domenom A i kodomenom B) a iz A je element f (a) skupa B;
slika funkcije mat. podskup od B (moguće cijeli B) koji se sastoji od slika svih elemenata skupa A, oznaka f (A)
Frazeologija
dobiti (jasnu) sliku o čemu doznati, saznati što; dobiti sve podatke;
lijep kao slika vrlo lijep;
slika i prilika (koga) vrlo sličan (kome)
Etimologija
✧ s (a)- + v. lȋk