Hrvatski jezični portal

slȃp

slȃp m 〈N mn slápovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N slap
G slapa
D slapu
A slap
V slape
L slapu
I slapom
množina
N slapovi
G slapova
D slapovima
A slapove
V slapovi
L slapovima
I slapovima
Definicija
1. mjesto na kojem se voda tekućica prelijeva niz kamenje, stijenje (ob. s visine); buk, vodopad
2. pren. ono što se naglo, brzo, u velikoj količini izlijeva ili prosipa (jaka svjetlost, bujna kosa)
Onomastika
pr. (etnik): Slȁpničar (Zagreb, Split)
hidronim.: Pòslap (potok u Istri), Ròškī slȃp (slap, Šibenik), Slȃp (potok, Buzet; vodopad, Poljica), Slápac (vrelo u Istri), Slȁpčić (potok u Istri), Slàpina (pritok Mirne, Istra), Slȁpnica (potok, Žumberak; l. pritok Glinice), Slȁpovi Kẕke, Tròslap (vodopad, Lika);
mikrotop.: Slȁpavica (zemljište, selo Kostanje, Poljica)
top. (naselja): Slȁpnica (Grad Zagreb, 34 stan.), Slápno (Ozalj 365 stan.)
Etimologija
prasl. *solpъ (slov., češ. slap), lit. salpas: zaljev