Hrvatski jezični portal

slȃvno

slȃvno pril.

Definicija
sa slavom, kao slavan [slavno na konju ušao kroz gradska vrata]