Hrvatski jezični portal

skȁndalōzan

skȁndalōzan prid.odr. -znī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N skandalozan
G skandalozna
D skandaloznu
A skandalozna / skandalozan
V skandalozni
L skandaloznu
I skandaloznim
množina
N skandalozni
G skandaloznih
D skandaloznim / skandaloznima
A skandalozne
V skandalozni
L skandaloznim / skandaloznima
I skandaloznim / skandaloznima
 
srednji rod
jednina
N skandalozno
G skandalozna
D skandaloznu
A skandalozno
V skandalozno
L skandaloznu
I skandaloznim
množina
N skandalozna
G skandaloznih
D skandaloznim / skandaloznima
A skandalozna
V skandalozna
L skandaloznim / skandaloznima
I skandaloznim / skandaloznima
 
ženski rod
jednina
N skandalozna
G skandalozne
D skandaloznoj
A skandaloznu
V skandalozna
L skandaloznoj
I skandaloznom
množina
N skandalozne
G skandaloznih
D skandaloznim / skandaloznima
A skandalozne
V skandalozne
L skandaloznim / skandaloznima
I skandaloznim / skandaloznima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N skandalozni
G skandaloznog / skandaloznoga
D skandaloznom / skandaloznome / skandaloznomu
A skandaloznog / skandalozni
V skandalozni
L skandaloznom / skandaloznome / skandaloznomu
I skandaloznim
množina
N skandalozni
G skandaloznih
D skandaloznim / skandaloznima
A skandalozne
V skandalozni
L skandaloznim / skandaloznima
I skandaloznim / skandaloznima
 
srednji rod
jednina
N skandalozno
G skandaloznog / skandaloznoga
D skandaloznom / skandaloznome / skandaloznomu
A skandalozno
V skandalozno
L skandaloznom / skandaloznome / skandaloznomu
I skandaloznim
množina
N skandalozna
G skandaloznih
D skandaloznim / skandaloznima
A skandalozna
V skandalozna
L skandaloznim / skandaloznima
I skandaloznim / skandaloznima
 
ženski rod
jednina
N skandalozna
G skandalozne
D skandaloznoj
A skandaloznu
V skandalozna
L skandaloznoj
I skandaloznom
množina
N skandalozne
G skandaloznih
D skandaloznim / skandaloznima
A skandalozne
V skandalozne
L skandaloznim / skandaloznima
I skandaloznim / skandaloznima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N skandalozniji
G skandaloznijeg / skandaloznijega
D skandaloznijem / skandaloznijemu
A skandaloznijeg / skandaloznijega
V skandalozniji
L skandaloznijem / skandaloznijemu
I skandaloznijim
množina
N skandalozniji
G skandaloznijih
D skandaloznijim / skandaloznijima
A skandaloznije
V skandalozniji
L skandaloznijim / skandaloznijima
I skandaloznijim / skandaloznijima
 
srednji rod
jednina
N skandaloznije
G skandaloznijeg / skandaloznijega
D skandaloznijem / skandaloznijemu
A skandaloznije
V skandaloznije
L skandaloznijem / skandaloznijemu
I skandaloznijim
množina
N skandaloznija
G skandaloznijih
D skandaloznijim / skandaloznijima
A skandaloznija
V skandaloznija
L skandaloznijim / skandaloznijima
I skandaloznijim / skandaloznijima
 
ženski rod
jednina
N skandaloznija
G skandaloznije
D skandaloznijoj
A skandalozniju
V skandaloznija
L skandaloznijoj
I skandaloznijom
množina
N skandaloznija
G skandaloznijih
D skandaloznijim / skandaloznijima
A skandaloznije
V skandaloznije
L skandaloznijim / skandaloznijima
I skandaloznijim / skandaloznijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najskandalozniji
G najskandaloznijeg / najskandaloznijega
D najskandaloznijem / najskandaloznijemu
A najskandaloznijeg / najskandaloznijega
V najskandalozniji
L najskandaloznijem / najskandaloznijemu
I najskandaloznijim
množina
N najskandalozniji
G najskandaloznijih
D najskandaloznijim / najskandaloznijima
A najskandaloznije
V najskandalozniji
L najskandaloznijim / najskandaloznijima
I najskandaloznijim / najskandaloznijima
 
srednji rod
jednina
N najskandaloznije
G najskandaloznijeg / najskandaloznijega
D najskandaloznijem / najskandaloznijemu
A najskandaloznije
V najskandaloznije
L najskandaloznijem / najskandaloznijemu
I najskandaloznijim
množina
N najskandaloznija
G najskandaloznijih
D najskandaloznijim / najskandaloznijima
A najskandaloznija
V najskandaloznija
L najskandaloznijim / najskandaloznijima
I najskandaloznijim / najskandaloznijima
 
ženski rod
jednina
N najskandaloznija
G najskandaloznije
D najskandaloznijoj
A najskandalozniju
V najskandaloznija
L najskandaloznijoj
I najskandaloznijom
množina
N najskandaloznija
G najskandaloznijih
D najskandaloznijim / najskandaloznijima
A najskandaloznije
V najskandaloznije
L najskandaloznijim / najskandaloznijima
I najskandaloznijim / najskandaloznijima
Definicija
koji izaziva skandal; sablažnjiv