Hrvatski jezični portal

-sko

-sko (s promjenama -ško, -čko) 〈sr, -ski m

Definicija
označuje područje katastarskih jedinica i polja jednoga mjesta i njegovih mještana [tišnjansko: Tisno; vodičko: Vodice; otišao na Vodičko]