Hrvatski jezični portal

skȑckati

skȑckati (što) svrš.prez. -ām, pril. pr. -āvši, prid. trp. skȑckān〉

Definicija
laganim krcanjem zdrobiti koru oraha, lješnjaka ili badema