Hrvatski jezični portal

skòro (I)

skòro (I) pril.

Definicija
1. v. nedavno
2. u bliskoj budućnosti; uskoro