Hrvatski jezični portal

sòmovski

sòmovski pril.

Definicija
kao som, na način soma
Etimologija
✧ vidi sȍm