Hrvatski jezični portal

sȏlo (II)

sȏlo (II) prid.indekl.

Definicija
uz neke riječi označuje da pojedinac sam obavlja neku radnju [solo pjevač; solo svirač; solo plesač]
Sintagma
solo akcija (solo prodor) sport u nekim momčadskim sportskim igrama napad u kojem igrač sam izvrši prodor prema vratima ili košu;
solo igrač 1. sport onaj koji previše izvodi pojedinačne kombinacije i ne surađuje dovoljno s drugima u kolektivnoj igri (u rukometu, nogometu itd.) 2. pren. onaj koji u političkom ili javnom životu nastupa sam, bez pomoći stranke, neke institucije, društva, klike itd., koji nije vezan posebnim obzirima, stegom ili dogovorenom taktikom; slobodni strijelac;
solo pjesma glazb. komorni vokalno-instrumentalni oblik za glas i klavir ili manji instrumentalni sastav, rjeđe orkestar;
solo uspon sport alpinistička disciplina penjanja po stijeni bez partnera; zahtijeva vrhunsku uvježbanost i tehniku samoosiguranja
Frazeologija
solo trinker reg. žarg. onaj kojemu nije potrebno društvo ni posebna prilika da bi se odao piću, onaj koji sam pije