Hrvatski jezični portal

slȍt

slȍt m 〈N mn slòtovi〉

Definicija
razg.
1. uzak otvor na kućištu nekog automata za ubacivanje kovanog novca; prorez, rez, utor, žljebić
2. inform. mjesto na matičnoj ploči predviđeno za uticanje procesora, memorije i drugih sklopova [AGP slot]; utor
Etimologija
engl.