Hrvatski jezični portal

blȁgdān

blȁgdān m

Izvedeni oblici
jednina
N blagdan
G blagdana
D blagdanu
A blagdan
V blagdane
L blagdanu
I blagdanom
množina
N blagdani
G blagdana
D blagdanima
A blagdane
V blagdani
L blagdanima
I blagdanima
Definicija
1. dan, obično neradni, posvećen kakvom vjerskom činu ili događaju; svetac, svetak
2. razg. svaki neradni dan [državni blagdan]
Sintagma
nepomični blagdan kat. blagdan koji se slavi na određen dan u određenom mjesecu (Božić — 25. prosinca, Sv. Ivan Krstitelj — 24. lipnja itd.);
pomični blagdan kat. blagdan čiji je datum štovanja određen crkvenim kalendarom (Uskrs, Duhovi)
Onomastika
pr.: Blȁgdān (130, Rab, Zadar), Blàgdanić (Biograd, Zadar)
top. (naselje): Blàgdanići (Poreč, 12 stan.)
Etimologija
v. blag + v. dan1