Hrvatski jezični portal

smȑt

smȑt ž 〈I -i/smȑću, G mn smẕtī〉

Izvedeni oblici
jednina
N smrt
G smrti
D smrti
A smrt
V smrti
L smrti
I smrću / smrti
množina
N smrti
G smrti
D smrtima
A smrti
V smrti
L smrtima
I smrtima
Definicija
1. konačan prestanak životnih funkcija organizma i takvo stanje organizma; prestanak života [patološka smrt]
2. pren. a. propast, uništenje čega; umrće b. osjećaj velike neugode [smrt mi je kad se sjetim]
Sintagma
biološka smrt med. stanje organizma kada odumiru sva tkiva i organi u tijelu;
klinička smrt med. stanje organizma u kojem funkcioniraju samo disanje i optok krvi;
prividna smrt med. stanje kratkotrajne smrti u kojoj su vitalne funkcije svedene na minimum s najdužim trajanjem 48 sati; zamrlost;
slatka smrt razg. smrt koja nastupa u spolnom aktu
Frazeologija
blijed kao smrt vrlo blijed;
boriti se na život i smrt boriti se do kraja očajnički;
gledati smrti u oči biti u životnoj opasnosti; suočiti se sa smrću, naći se na rubu smrti;
između života i smrti položaj ili stanje opasno po život;
naći smrt poginuti, umrijeti;
pitanje života ili smrti nešto sudbonosno;
smrt na dopustu žarg. vrlo loš izgled izmučene, umorne ili bolesne osobe;
uvrijediti se do smrti teško se uvrijediti
Onomastika
pr. (nadimačko): Smẕtić (Međimurje, Ðurđevac)
Etimologija
prasl. *sъmьrtь (stsl. sъmrьtь, rus. smert', polj. śmierć), lit. mirtis ← ie. *mrtis (lat. mors, skr. mrti-)