Hrvatski jezični portal

Sokòlac

Sokòlac m 〈G Sokó (l)ca〉

Definicija
naselje I od Sarajeva, velik broj pretpovijesnih nalazišta
Onomastika
v. sokol