Kòčić, Petar (1877—1916),
bosanskosrpski realistički pripovjedač, satiričar i dramski pisac; književnim djelom i političkom aktivnošću angažirani borac za socijalnu pravdu protiv tuđinske okupatorske vlasti, najpoznatiji po političkoj satiri Jazavac pred sudom (1904)

Saznaj više..