pjȅniti se nesvrš.prez. -īm se, pril. sad. -nēći se, gl. im. -ȅnjēnje〉
1. izbacivati pjenu, stvarati pjenu [more se pjeni]
2. žarg. jako se ljutiti, uzrujavati se


Saznaj više..