tròvati (koga, što, se) nesvrš.prez. trȕjēm, imp. trẉj, pril. sad. trȕjūći, prid. trp. trȍvān, gl. im. -ānje〉
1. a. uništavati, razarati otrovom b. stavljati otrov u što, činiti otrovnim
2. pren. vršiti loš utjecaj na koga, kvariti
3. (se) ugrožavati svoje zdravlje otrovom, izlagati se (svjesno ili nehotično) djelovanju otrova
4. pren. potpadati pod loš utjecaj; kvariti se


Saznaj više..