klàsić m
dem. od klas, izboj s jednim cvijetom na koljencu klasnoga vretena

Saznaj više..