adàptātor m
onaj koji prilagođava; prepravljač

Saznaj više..