bioelektricìtēt m 〈G bioelektricitéta〉
term. stvaranje ili djelovanje električne struje ili napetosti u biološkim procesima (u mišićima, živcima i sl.)

Saznaj više..