ekstrapòlīrān prid.odr. -ī〉
koji je proširen na što

Saznaj više..