dìgram m
lingv. dva slova koja se čitaju kao jedan glas (u hrvatskoj latinici nj, lj, dž)

Saznaj više..