kȍpftōn m 〈N mn -ovi〉
glazb. u nekim tehnikama pjevanja ton koji se dobiva »iz glave«, opr. »prsni ton«

Saznaj više..