neprozírnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉
svojstvo onoga što je neprozirno

Saznaj više..