Gòrica ž
naselje (u blizini Zadra), 1142 stan.

Saznaj više..