Zlȍselo sr
1. staro ime za Pirovac
2. (mn) naselje (u blizini Kupresa), BiH


Saznaj više..