želatína ž
1. kem. bjelančevinasta tvar slična hladetini koja se dobiva tako što se u vodi kuhaju neke životinjske (kosti) ili biljne (alge) supstance, koristi se u fotografiji, medicini, a služi kao hrana ili ljepilo
2. kulin. hladetina


Saznaj više..