bȁšiti se nesvrš.prez. -īm se, pril. sad. -šēći se, gl. im. -šēnje〉
reg. ponašati se kao baša, oholiti se, dizati nos u zrak, napuhavati se

Saznaj više..