grisaille (izg. grizȁj) m
umj.
1. monokromna slika kod koje se privid reljefa postiže gradacijama sive boje
2. pov. a. u renesansi i kasnije, svijetlo-tamno, sivo toniran drvorez b. srednjovjekovni vitraj oslikan na ovaj način


Saznaj više..