krèātoričin prid.
koji pripada kreatorici

Saznaj više..