násīlje sr
1. primjena sile protiv volje ili prava onoga na kome se primjenjuje
2. postupak protiv prirode ili duha čega koji se provodi na silu
3. pravn. a. protupravna uporaba fizičke sile b. neugodnost koja je posljedica takvoga čina


Saznaj više..