Hrvatski jezični portal

anthem

anthem (izg. èntem) m

Definicija
glazb. zborna kompozicija u Engleskoj na biblijske tekstove ili na parafraze biblijskih tekstova
Sintagma
National anthem (izg. nèšonal anthem) term. britanska himna (God Save the Queen/King)
Etimologija
engl.: himna