Hrvatski jezični portal

hȉp-hȍp

hȉp-hȍp mindekl.

Definicija
1. ulična supkultura New Yorka nastala među mladim Afroamerikancima i Hispanoamerikancima (rap, grafiti, brejk, poseban govor i specifično odijevanje) [hip-hop generacija]
2. glazb. plesna glazba te supkulture s rapom i obično sa socijalno i politički angažiranim tekstovima
Etimologija
amer.engl.