Hrvatski jezični portal

ansàmbl

ansàmbl m 〈G mn -bālā/-ā〉

Izvedeni oblici
jednina
N ansambl
G ansambla
D ansamblu
A ansambl
V ansamble
L ansamblu
I ansamblom
množina
N ansambli
G ansambala / ansambla
D ansamblima
A ansamble
V ansambli
L ansamblima
I ansamblima
Definicija
1. a. umjetnički sastav glumaca ili glazbenika, ob. veći od kvarteta b. umjetničko osoblje kazališta; družina
2. odlomak scenskih ili većih vokalno-instrumentalnih djela, u kojemu nastupa manji sastav izvođača
3. (+ potenc.) cjelina nekog aparata ili uređaja od više dijelova
4. žarg. komplet ženske odjeće, kaput i suknja
Sintagma
ansambl građevina arhit. grupa građevina međusobno povezanih ciljem (funkcionalnošću) i estetikom (građene u istom stilu);
ansambl scena kazal. prizor u kojemu sudjeluje gotovo cjelokupan izvođački ansambl
Etimologija
fr. ensemble