Hrvatski jezični portal

hirotònija

hirotònija ž

Izvedeni oblici
jednina
N hirotonija
G hirotonije
D hirotoniji
A hirotoniju
V hirotonijo
L hirotoniji
I hirotonijom
množina
N hirotonije
G hirotonija
D hirotonijama
A hirotonije
V hirotonije
L hirotonijama
I hirotonijama
Definicija
pravosl. akt dobivanja svećeničke vlasti polaganjem episkopovih ruku
Etimologija
grč. kheirotonía: glasovanje podizanjem ruke ≃ hiro- + -tonija