Hrvatski jezični portal

hòbist

hòbist m

Izvedeni oblici
jednina
N hobist
G hobista
D hobistu
A hobista
V hobiste
L hobistu
I hobistom
množina
N hobisti
G hobista
D hobistima
A hobiste
V hobisti
L hobistima
I hobistima
Definicija
onaj koji se čime bavi kao hobijem, koji ima hobi