Hrvatski jezični portal

hȏrda

hȏrda ž 〈G mn -ā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N horda
G horde
D hordi
A hordu
V hordo
L hordi
I hordom
množina
N horde
G horda / hordi
D hordama
A horde
V horde
L hordama
I hordama
Definicija
1. pov. jedan od administrativno-vojnih oblika organizacije turkijskih i mongolskih naroda
2. pejor. a. osvajači, pljačkaši b. gomila ljudi [obična horda]; rulja
3. sociol. društvena zajednica ljudi na vrlo niskom stupnju razvoja
Etimologija
tur. ordu: vojska