Hrvatski jezični portal

hȏra

hȏra ž

Izvedeni oblici
jednina
N hora
G hore
D hori
A horu
V horo
L hori
I horom
množina
N hore
G hora
D horama
A hore
V hore
L horama
I horama
Definicija
kat.
1. napjev, molitva i čitanje iz časoslova rimske crkve (brevijara), vezan za određeno doba dana; svaka se hora sastoji od himne, antifona, psalama i responzorija
2. (mn) rel. tekstualni dijelovi brevijara koji se mole u određeni sat dana; časovi
Sintagma
mala hora dnevne pobožnosti, održavaju se (teoretski) u sate po kojima nose ime (prima, tertia, sexta, nona);
velika hora matutin, laude, vespere, kompletorij