Hrvatski jezični portal

antecèdent

antecèdent (antecedȅnt) m 〈G mn -nātā〉

Definicija
1. prethodnik
2. lingv. riječ ili dio rečenice na koji se odnosi relativna rečenica