Hrvatski jezični portal

homògraf

homògraf m

Definicija
lingv.
1. različiti glasovi ili fonemi koji se označuju istim grafemom
2. riječ koja se piše isto kao i riječ drugog značenja [pȃs i pȁs]; homogram, istopisnica
Etimologija
grč. hómographos (hómograminos) ≃ homo-1 + -graf