Hrvatski jezični portal

implikácija

implikácija ž

Izvedeni oblici
jednina
N implikacija
G implikacije
D implikaciji
A implikaciju
V implikacijo
L implikaciji
I implikacijom
množina
N implikacije
G implikacija
D implikacijama
A implikacije
V implikacije
L implikacijama
I implikacijama
Definicija
1. neizbježna posljedica slijeda događaja, ono što je sadržano i što se podrazumijeva u čemu [takva drskost nužno ima svoje implikacije]
2. log. mat. logička operacija koja izjavama A i B pridružuje izjavu »ako A onda B«, dobivena izjava je lažna samo u slučaju da je A istinita, a B lažna