Hrvatski jezični portal

ȉmenjāk

ȉmenjāk m 〈N mn -āci〉

Izvedeni oblici
jednina
N imenjak
G imenjaka
D imenjaku
A imenjaka
V imenjače
L imenjaku
I imenjakom
množina
N imenjaci
G imenjaka
D imenjacima
A imenjake
V imenjaci
L imenjacima
I imenjacima
Definicija
onaj koji ima isto ime kao drugi, prema tom drugome [imati imenjaka]
Etimologija
✧ vidi ȉme