Hrvatski jezični portal

imago

imago (izg. imágo) m 〈G mn -ā〉

Definicija
1. pov. voštana posmrtna maska starorimskog pokojnika, usp. imagines
2. zool. završni stupanj u preobrazbi kukca, odrasli kukac
3. psih. u podsvijesti pohranjena idealna slika o nekoj drugoj osobi iz okoline; nesvjesna vodeća slika (C. G. Jung)
Sintagma
imago mortis (izg. imago mȍrtis) term. slika mrtvaca, vrlo loš fizički izgled (ob. od depresije, utučenosti i sl.)
Etimologija
lat.mn〉 imagines