Hrvatski jezični portal

hȕlk

hȕlk m 〈N mn hùlkovi, G húlkōvā〉

Definicija
pom. pov.
1. veliki trgovački trojarbolni jedrenjak niska pramca, visoke krme, naoružan sa 6 do 8 topova (15. i 16. st.)
2. raspremljen brod koji može poslužiti kao brod vojarna
Etimologija
njem. Hulk ← engl. hulk