Hrvatski jezični portal

hȕsār

hȕsār m

Izvedeni oblici
jednina
N husar
G husara
D husaru
A husara
V husaru
L husaru
I husarom
množina
N husari
G husara
D husarima
A husare
V husari
L husarima
I husarima
Definicija
vojn.
1. konjanik u teškoj konjici u hrv. i ugarskoj vojsci (od 15. st.)
2. pripadnik lakih konjaničkih odreda u više europskih vojski; borbu je vodio samo na konju
Onomastika
pr. (prema zanimanju): Hȕsār (120, Z Slavonija, Prigorje), Hȕsarek (Krapina), Hùsarić (Ivanić Grad)
Etimologija
mađ. huszár, v. gusar