Hrvatski jezični portal

hùta

hùta ž 〈G mn hútā〉

Definicija
reg. kućica, koliba, bajta, udžerica
Etimologija
njem. Hütte