Hrvatski jezični portal

ìglica2

ìglica2 ž

Izvedeni oblici
jednina
N iglica
G iglice
D iglici
A iglicu
V iglice
L iglici
I iglicom
množina
N iglice
G iglica
D iglicama
A iglice
V iglice
L iglicama
I iglicama
Definicija
1. zool. morska riba koštunjača (Belone acus) iz porodice Belonidae; jaglica dugokljuna
2. bot. a. v. geranij b. (mn) porodica Geraniaceae (rodovi pelargonija Pelargonium, crvena p. P. inquinans, čapljan Erodium, E. cicutarium); živa trava, upotrebljava se za zaustavljanje krvarenja
Etimologija
v. igla