Hrvatski jezični portal

identìtēt

identìtēt m 〈G identitéta〉

Izvedeni oblici
jednina
N identitet
G identiteta
D identitetu
A identitet
V identitete
L identitetu
I identitetom
množina
N identiteti
G identiteta
D identitetima
A identitete
V identiteti
L identitetima
I identitetima
Definicija
1. odnos po kojemu je u različitim okolnostima nešto jednako samo sebi, istovjetno sa samim sobom; odnos koji svaki objekt susreće isključivo sa samim sobom; potpuno isto
2. ukupnost činjenica koje služe da se jedna osoba razlikuje od bilo koje druge (ime i prezime, opis itd.) [utvrditi identitet]
3. osjećaj pripadnosti pokretu, grupi, organizaciji, religiji, naciji; prihvaćanje i isticanje te pripadnosti
4. mat. jednakost koja vrijedi za sve vrijednosti varijabli koje sudjeluju u toj jednakosti; istovjetnost, identična jednakost
5. fil. osjećaj sebe sama i sklada ličnosti tijekom vremena [kriza identiteta]
Sintagma
spolni identitet psih. unutarnji osjećaj muškosti ili ženskosti