Hrvatski jezični portal

ìlova

ìlova ž

Definicija
reg., v. ilovača