Hrvatski jezični portal

interprètātor

interprètātor (interpretȃtor) m

Izvedeni oblici
jednina
N interpretator
G interpretatora
D interpretatoru
A interpretatora
V interpretatore
L interpretatoru
I interpretatorom
množina
N interpretatori
G interpretatora
D interpretatorima
A interpretatore
V interpretatori
L interpretatorima
I interpretatorima
jednina
N interpretator
G interpretatora
D interpretatoru
A interpretatora
V interpretatore
L interpretatoru
I interpretatorom
množina
N interpretatori
G interpretatora
D interpretatorima
A interpretatore
V interpretatori
L interpretatorima
I interpretatorima
Definicija
onaj koji interpretira (ob. glumac, glazbenik na instrumentu); interpret, interpretant