Hrvatski jezični portal

ìndēn

ìndēn m 〈G indéna〉

Definicija
kem. C9H8, aromatski ugljikovodik nađen u katranu kamenog uglja, bezbojna tekućina
Etimologija
v. ind (igo) + -en