Hrvatski jezični portal

indùstrījskī

indùstrījskī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N industrijski
G industrijskog / industrijskoga
D industrijskom / industrijskome / industrijskomu
A industrijskog / industrijski
V industrijski
L industrijskom / industrijskome / industrijskomu
I industrijskim
množina
N industrijski
G industrijskih
D industrijskim / industrijskima
A industrijske
V industrijski
L industrijskim / industrijskima
I industrijskim / industrijskima
 
srednji rod
jednina
N industrijsko
G industrijskog / industrijskoga
D industrijskom / industrijskome / industrijskomu
A industrijsko
V industrijsko
L industrijskom / industrijskome / industrijskomu
I industrijskim
množina
N industrijska
G industrijskih
D industrijskim / industrijskima
A industrijska
V industrijska
L industrijskim / industrijskima
I industrijskim / industrijskima
 
ženski rod
jednina
N industrijska
G industrijske
D industrijskoj
A industrijsku
V industrijska
L industrijskoj
I industrijskom
množina
N industrijske
G industrijskih
D industrijskim / industrijskima
A industrijske
V industrijske
L industrijskim / industrijskima
I industrijskim / industrijskima
Definicija
1. koji se odnosi na industriju [industrijsko poduzeće; industrijska proizvodnja; industrijska revolucija]
2. koji je proizveden u industriji [industrijski dizajn]
3. koji služi kao sirovina u industriji [industrijske biljke, v.]
4. u kojem je industrija razvijena [industrijski centar; industrijski grad]
Sintagma
industrijska demokracija term. opći naziv za sve oblike sudjelovanja radnika u upravljanju;
industrijska država term. država u kojoj prevladava nepoljoprivredno stanovništvo, a pretežan dio proizvodnje i dohotka potječe iz industrije;
industrijska psihologija grana primijenjene psihologije koja istražuje psihološke probleme u industrijskom radu;
industrijska revolucija pov. veliki prevrat u ekonomskom i društvenom životu koji je nastao pronalaskom parnoga stroja i uvođenjem strojeva u proizvodnju dobara (umjesto dotadašnje manufakturne proizvodnje) potkraj 18. i u prvoj pol. 19. st.;
industrijske (tehničke) biljke biljke čiji dijelovi (stabljike, listovi, plodovi i dr.) služe kao sirovine u prerađivačkoj industriji (uljarice, biljke za proizvodnju šećera, alkohola itd.);
industrijsko oblikovanje, v. dizajn