Hrvatski jezični portal

instrùment

instrùment m 〈G mn -nātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N instrument
G instrumenta
D instrumentu
A instrument
V instrumente
L instrumentu
I instrumentom
množina
N instrumenti
G instrumenata / instrumenta
D instrumentima
A instrumente
V instrumenti
L instrumentima
I instrumentima
Definicija
1. a. pomagalo i oruđe za rad u laboratoriju ili u ordinaciji b. sprava za mjerenje, snimanje, pokazivanje određenih vrijednosti, posebno kao dio kontrolnog sustava [svi su instrumenti u avionu otkazali]
2. glazb. predmet na kojem se proizvodi tonski zvuk; glazbalo
3. pravn. isprava, dokument ili propis koji ima pravno djelovanje
4. (ob. mn) ekon. administrativna i druga sredstva ekonomske politike koja određuju opće uvjete poslovanja (porezna stopa, carinska stopa, kamate i sl.)
5. pren. sredstvo kojim se tko služi u postizanju nekih ciljeva ili interesa [biti čiji instrument; vojska kao instrument nečije politike]
Etimologija
lat. instrumentum ≃ instruere, v. instruirati