Hrvatski jezični portal

Írac

Írac m (Ȉrkinja ž) 〈G Írca, V Ȋrče, N mn Írci, G Ȋrācā〉

Izvedeni oblici
jednina
N rkinja
G rkinje
D rkinji
A rkinju
V rkinjo
L rkinji
I rkinjom
množina
N rkinje
G rkinja
D rkinjama
A rkinje
V rkinje
L rkinjama
I rkinjama
Definicija
1. stanovnik ili državljanin Irske
2. (mn) pov. etn. stanovnici Irske, potomci škotskih starosjedilaca i doseljenih Kelta