Hrvatski jezični portal

ìslām

ìslām m 〈G isláma〉

Izvedeni oblici
jednina
N islam
G islama
D islamu
A islam
V islame
L islamu
I islamom
množina
N islami
G islama
D islamima
A islame
V islami
L islamima
I islamima
Definicija
rel.
1. monoteistička religija zasnovana na vjeri u Alaha prema učenju njegova proroka Muhameda (6—7. st.), počiva na Kur̕anu [primiti islam postati vjerom musliman]; muhamedanstvo
2. islamski svijet, ukupnost islamskih civilizacija i naroda
Onomastika
Ìslām m. os. ime (musl.)
pr.: Ìslāmbašić, Islámčević (Zagreb), Islȃmi (Vrbovsko, Vukovar), Islámović (Zagreb)
Etimologija
tur.arap. islām: pokornost Božjoj volji