Hrvatski jezični portal

apadána

apadána ž

Definicija
pov. arhit. prijestolna dvorana u dvorovima staroperzijskih kraljeva i careva dinastije Ahemenida
Etimologija
perz. apadāna