Hrvatski jezični portal

jànupa

jànupa m

Definicija
bot. biljka (Crotalaria juncea) iz porodice leptirnjača (Papilionaceae); bengalska konoplja